Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić

Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego. Bardzo często poszkodowani ubiegający się samodzielnie o wypłatę rekompensaty finansowej z tego tytułu spotykają się z trudnościami wynikającymi z dużej złożoności przepisów prawa. Pomoc doświadczonych ekspertów, którzy dla swoich Klientów wielokrotnie uzyskiwali już wysokie odszkodowania za błędy medyczne, jest nieoceniona. Możemy pochwalić się w tym zakresie wykwalifikowaną kadrą specjalizującą się w błędach medycznych.

Pomoc – dla kogo?

Jeżeli ucierpiałeś w wyniku błędu medycznego, tj. postępowania lekarza niezgodnego z wiedzą medyczną, wówczas masz szansę na uzyskanie świadczeń: odszkodowania i zadośćuczynienia oraz renty.


W postępowaniu odszkodowawczym brane są pod uwagę także inne okoliczności, takie jak wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność, brak dbałości w postępowaniu), ujemny skutek zaistniałych nieprawidłowości, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem, który doprowadził do obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.


Do najczęstszych błędów medycznych należą:

 • zakażenie szpitalne lub powstałe w innej placówce medycznej,
 • błędy okołoporodowe,
 • błąd w trakcie operacji,
 • nieprawidłowa diagnoza,
 • nieprawidłowe leczenie,
 • opieszałość w leczeniu,
 • odmowa leczenia,
 • naruszenia tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
 • leczenie pomimo braku świadomej zgody pacjenta

zdjecie2

Podstawy ubiegania się o rekompensatę i zadośćuczynienie

Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny jest konieczność jego udowodnienia. W tym celu konieczna jest fachowa dokumentacja z opisem nieprawidłowej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji. Jeżeli osoba poszkodowana nie będzie w stanie udowodnić nieprawidłowych działań lekarza, dochodzenie rekompensaty będzie znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Dlatego tak ważne jest pozostawienie prowadzenia sprawy w rękach ekspertów i działanie od momentu powstania szkody. 

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w wyniku błędu medycznego:

 • zadośćuczynienie za krzywdę na osobie
 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej na skutek błędu medycznego
 • stosowne odszkodowanie w związku z pogorszeniem powstałym na skutek śmierci osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego
 • renta dla osób najbliższych po śmierci poszkodowanej osoby w wyniku błędu medycznego
 • odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta na zwiększone potrzeby
 • skapitalizowana renta

Oferujemy każdą pomoc, jaka okaże się skuteczna przy dochodzeniu roszczeń z zakresu błędu medycznego. Świadczymy usługi na etapie sprawy karnej, cywilnej czy też administracyjnej.


o firmie

meritum-med

MERITUM SP. J. prowadzi działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań od Towarzystw i Zakładów Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód. Działalność tą prowadzi od 2004 roku, natomiast w 2007 roku MERITUM przekształcone zostało w spółkę jawną. Jednak doświadczenie w tego typu działalności posiada już od 1995 roku, kiedy to kadra pracownicza rozpoczęła swoje kształcenie w dziedzinie likwidacji szkód.


Obsługa prawna

MERITUM SP. J. w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową korzysta z usług wyspecjalizowanej w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia Kancelarii Adwokackiej adw. Jarosława Jaroszewicz-Bortnowskiego, która od lat odnosi na tym polu sukcesy. Obecnie Kancelaria prowadzi ponad 1500 spraw naszych Klientów na terenie całego kraju. Kancelaria współpracuje na stałe z kilkunastoma prawnikami, którzy poprzez rozległą, fachową wiedzę, praktykę oraz zaufanie zapewniają najwyższą jakość usług.


Poza postępowaniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie Kancelaria zapewnia również obsługę w sprawach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego, co niejednokrotnie jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w sprawie.


Kompleksowa obsługa i fachowa pomoc we wszelkich aspektach spraw to największy atut Kancelarii Adwokackiej współpracującej z MERITUM.