Aktualności


Błędy medyczne


Rośnie liczba przeprowadzanych operacji plastycznych w naszym kraju, chcemy być piękni i cieszyć się młodością. Niestety nie każdy przeprowadzony zabieg bądź operacja kończą się sukcesem i satysfakcją. Coraz częściej zdarzają się błędy lekarzy, podczas przeprowadzonych operacji, zabiegów oraz występują zakażenia, a także komplikacje, które wynikają niejednokrotnie z niedbalstwa personelu medycznego przeprowadzającego taki zabieg. Medycyna estetyczna służy do poprawy wyglądu i samopoczucia, nie może stanowić źródła cierpień związanych z nieprawidłowym wykonaniem zabiegu, bądź błędnym i niedbałym działaniem lekarza. W ostatnim czasie pojawiła się fala popełnianych błędów medycznych i wiele z Pań pozostało bez jakiejkolwiek pomocy, zdanych tylko na siebie. Jeżeli obecnie lub w ostatnich kilku latach wstecz doznaliście Państwo krzywdy na skutek błędu lekarza w postaci źle wykonanego zabiegu bądź operacji zapraszamy do bezpłatnej analizy sprawy oraz kontaktu. Pomożemy Państwu uzyskać należne zadośćuczynienie i odszkodowanie, ale także wesprzemy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

 • ✅❗️zakażenie szpitalne lub powstałe w innej placówce medycznej,
 • ✅❗️błędy okołoporodowe,
 • ✅❗️błąd w trakcie operacji, zabiegu
 • ✅❗️nieprawidłowa diagnoza,
 • ✅❗️nieprawidłowe leczenie,
 • ✅❗️opieszałość w leczeniu,
 • ✅❗️odmowa leczenia,
 • ✅❗️naruszenia tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
 • ✅❗️leczenie pomimo braku świadomej zgody pacjenta.


Odszkodowania za błędy medyczne


Wywołanie pogorszenia zdrowia pacjenta w wyniku błędu medycznego może dla niego oznaczać wiele negatywnych skutków😷 Należą do nich: ból fizyczny, kosztowne leczenie, rehabilitacja, a nawet utrata możliwości pracowania i zarabiania😦 Nie bójmy się ubiegać o odszkodowanie! Wciąż panuje błędne przekonanie, że ,,ze szpitalem nie wygram'' - uzyskanie odszkodowania jest jak najbardziej możliwe❗️⤵️ Co możemy postrzegać jako błąd medyczny❓🤔 Przede wszystkim błędną diagnozę oraz terapię, a także błąd w trakcie operacji 👉 musimy jednak pamiętać o gromadzeniu dokumentacji medycznej jak i dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów💵Błąd medyczny w leczeniu stomatologicznym


Szanowni Państwo, przedstawiamy kolejny przypadek zaniedbań w leczeniu - tym razem stomatologicznym. Niepełnosprawny chłopiec z porażeniem mózgowym został poddany leczeniu stomatologicznemu kilku zębów na raz w znieczuleniu ogólnym, stomatolog przeprowadzający leczenie wykonał swoją pracę wyjątkowo niedbale, poprzez wybiórcze zaleczenie ubytków. Buzia chłopca po zabiegu zaczęła puchnąć, a dziecko wykrzywiało się z bólu. Rodzice zaniepokojeni zachowaniem chłopca, które nie mogło wyartykułować swojego cierpienia udali się do kliniki stomatologicznej, celem zweryfikowania przeprowadzonego leczenia, okazało się iż stan uzębienia jest w fatalnym stanie i konieczne jest kolejne znieczulenie ogólne oraz usunięcie kilku zębów, a także dokończenie rozpoczętego leczenia w uprzedniej placówce. Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność za pierwsze błędne leczenie i dokonał wypłaty kwot bezspornych, trwają obecnie negocjacje ugodowe. ❗️Błąd medyczny może dotyczyć także lekarza dentysty, którego także obowiązuje szczególna staranności i działanie zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, dostępnymi środkami i bez zbędnej zwłoki.Błędy okołoporodowe


Ostatnio coraz więcej trafia do nas osób z zapytaniem dotyczącym błędów związanych z porodem🤰 Aktualne dążenie lekarzy do rozwiązania ciąży siłami natury, prowadzi do odłożenia w czasie cesarskiego cięcia, a w konsekwencji dochodzi do niedotlenienia dziecka i bardzo często ciężkiego kalectwa lub śmierci❗️ Niezasadne opóźnianie porodu, często z uwagi na oczekiwanie na lekarza, wolnej sali operacyjnej, jest błędem medycznym. Przykładem jest skierowana do nas sprawa, gdzie położna, pomimo skarg matki iż nie czuje ruchów dziecka 👉 a wyniki badania ktg ewidentnie wskazywały nieprawidłowy zapis, pozostawiała matkę bez opieki medycznej na sali, nie chcąc w nocy budzić lekarza dyżurnego. Niestety, podczas porannego obchodu stwierdzono śmierć dziecka, które można było uratować. Położna została skazana prawomocnym wyrokiem karnym, oczekujemy na orzeczenie w zakresie zadośćuczynienia dal matki i jej pozostałych dzieci. Jak widać, nie zawsze lekarz ponosi odpowiedzialność przy błędach okołoporodowych, taką odpowiedzialność ponoszą także pielęgniarki i położne. Natomiast odpowiedzialność cywilna spada na placówkę medyczną i ubezpieczyciela. Personel medyczny ma obowiązek działać zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi środkami bez zbędnej zwłoki. Gwarantujemy z naszej strony kompleksową obsługę każdej szkody, posiadamy wykwalifikowaną kadrę właśnie w zakresie prawa medycznego i oferujemy profesjonalne zajęcie się każdą sprawą✅Zakończona sprawa błędu medycznego


Zakończyliśmy właśnie sprawę błędu medycznego, związanego z dzieckiem które upadło na placu zabaw i doznało urazu kolana. Zdarzenie miało miejsce w 2013 roku. Dziewczynka zgłaszała dolegliwości bólowe nóżki oraz widoczny był obrzęk stawu kolanowego i znaczne jego ocieplenie. Wszystkie objawy świadczyły o powstaniu wewnętrznego stanu zapalnego. Rodzice udali się z 4-letnim dzieckiem do pediatry, który stwierdził, iż konieczna jest szczegółowa diagnostyka i konieczna jest hospitalizacja dziecka i na tę okoliczność zostało wystawione skierowanie do szpitala🚑 Niestety w szpitalu lekarze odmówili przyjęcia dziecka na oddział i odesłali rodziców z cierpiącym dzieckiem do domu, nie udzielając pomocy. Stan dziecka gwałtownie się pogarszał, ale dla lekarzy ze szpitala nadal to nie był stan do hospitalizacji. Dziecko nie miało już siły walczyć ze stanem zapalnym i straciło przytomność, wówczas stwierdzono ostry stan zapalny i rozprzestrzenił się już na cały organizm dziecka i doszło do sepsy. Stan dziecka był krytyczny, co spowodowało konieczność wprowadzenia dziecka w stan śpiączki farmakologicznej❗️ Dziewczynka została poddana zabiegowi oczyszczenia stawu kolanowego oraz intensywnej rehabilitacji. Obecnie dziecko jest wyleczone i całkowicie sprawne, jednakże niniejsza sytuacja pokazuje jak bezduszny bywa personel medyczny. W niniejszej sprawie po długiej walce Sąd okręgowy zasądził kwotę 75.000 zł zadośćuczynienia. Mając na uwadze powyższy przykład pokazujemy iż warto walczyć o swoje prawa do końca, nie wolno się poddawać😊Drodzy Państwo,


Przedstawiamy wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 558/17, który odbił się dużym echem w środowisku prawniczym. Jest to nasz duży sukces, gdyż Sąd Najwyższy w pełni poparł naszą argumentację. Niniejsza sprawa od początku była wyjątkowo trudna i nietuzinkowa. Wskazać należy, iż Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, a dopiero Sąd Apelacyjny zasądził roszczenie na rzecz powoda, które nadal nas nie satysfakcjonowało i zmusiło do złożenia skargi kasacyjnej. Walczyliśmy w niniejszej sprawie do samego końca i nie poddaliśmy się, co pomogło odnieść nam ogromny sukces🙂.

W niniejszym procesie roszczenia początkowo dochodzone były od ubezpieczyciela, jednakże z uwagi na niepoczytalność sprawczyni wypadku Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości. Na skutek wniesionej apelacji Sąd Apelacyjny przeprowadził postępowanie dowodowe i w konsekwencji zasądził zadośćuczynienie bezpośrednio od sprawczyni na zasadach słuszności zgodnie z art. 5 kc. Z niejasnych przyczyn Sąd Apelacyjny obniżył należne zadośćuczynienie i zastosował przyczynienie w stosunku do powoda, a ponadto nie ustalił odpowiedzialności na przyszłość wobec sprawczyni wypadku zgodnie z art. 189 kpc. Kancelaria współpracująca z nami oraz dbająca o interesy naszych Klientów w Sądzie nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i złożona została skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku przyznał rację pełnomocnikowi i złożona skarga okazała się w całości zasadna.

Obecnie z całą pewnością wielu pełnomocników jak i sądy powszechne będą powoływać się na niniejszy wyrok i jego uzasadnienie. Jest nam niezmiernie miło, iż możemy także przyczynić się do zmian w interpretacji prawa. Pokazujemy także Państwu, iż zawsze walczymy do końca, a każda sprawa jest dla nas wyjątkowo ważna🙂.data: 02.01.2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodwej. Sprawdź czy Twoje prawa zostały zagwarantowane przez plecówkę medyczną oraz czy standardy opieki opołoporodowej zostały spełnione.


img5


Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) każdy Pacjent ma prawo:

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenie odpowiednich świadczeń do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
 • Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
 • Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych,
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 • Prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy – po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza,
 • Prawo do intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • Prawo do umierania w spokoju i godności.

(Prawo Medyczne pod red. Mirosława Nestorowicza, Toruń 2010r.)

Akty prawne:

Czym jest błąd medyczny?

Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, można dokonać definicji błędu medycznego – zdarzenia medycznego: jest to zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną; diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.


Odpowiedzialność jaka grozi lekarzowi za popełniony błąd może być karna, cywilna lub zawodowa. Prowadzimy sprawy na wszystkich poszczególnych etapach i staramy się dobrać odpowiedni sposób działania do każdej sprawy indywidualnie. Zgłoś do nas swoją szkodę i sprawdź w jakim zakresie możemy Ci pomóc.


Jeżeli podejrzewasz, że w Twojej sprawie lub Twoich bliskich mogło dojść do błędu medycznego, nawet jeżeli błąd miał miejsce wiele lat wstecz, pozwól nam przeanalizować swoją sprawę i pomóc podjąć decyzję, co dalej można zrobić w Twojej sprawie. Skontaktuj się z nami, prześlij nam swoje dokumenty i powalcz o swoje prawa. Nie czuj się bezradny i bezsilny w obliczu rzeszy lekarzy i personelu medycznego, pomożemy Ci na każdym etapie sprawy i powalczymy o jak najwyższe roszczenia na Twoją rzecz. Każda analiza sprawy odbywa się nieodpłatnie.