Aktualności

data: 02.01.2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodwej. Sprawdź czy Twoje prawa zostały zagwarantowane przez plecówkę medyczną oraz czy standardy opieki opołoporodowej zostały spełnione.


img5


Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) każdy Pacjent ma prawo:

  • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenie odpowiednich świadczeń do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
  • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
  • Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych,
  • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
  • Prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy – po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
  • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza,
  • Prawo do intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • Prawo do umierania w spokoju i godności.

(Prawo Medyczne pod red. Mirosława Nestorowicza, Toruń 2010r.)

Akty prawne:

Czym jest błąd medyczny?

Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, można dokonać definicji błędu medycznego – zdarzenia medycznego: jest to zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną; diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.


Odpowiedzialność jaka grozi lekarzowi za popełniony błąd może być karna, cywilna lub zawodowa. Prowadzimy sprawy na wszystkich poszczególnych etapach i staramy się dobrać odpowiedni sposób działania do każdej sprawy indywidualnie. Zgłoś do nas swoją szkodę i sprawdź w jakim zakresie możemy Ci pomóc.


Jeżeli podejrzewasz, że w Twojej sprawie lub Twoich bliskich mogło dojść do błędu medycznego, nawet jeżeli błąd miał miejsce wiele lat wstecz, pozwól nam przeanalizować swoją sprawę i pomóc podjąć decyzję, co dalej można zrobić w Twojej sprawie. Skontaktuj się z nami, prześlij nam swoje dokumenty i powalcz o swoje prawa. Nie czuj się bezradny i bezsilny w obliczu rzeszy lekarzy i personelu medycznego, pomożemy Ci na każdym etapie sprawy i powalczymy o jak najwyższe roszczenia na Twoją rzecz. Każda analiza sprawy odbywa się nieodpłatnie.